Điều khoản và điều kiện

Aptamil

Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với những quy định này.

Điều khoản và điều kiện

Bản in nhỏ!

Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng. Nếu bạn sử dụng các trang web Aptaclub tại www.aptaclub.com.vn  (“Site”) sau đó bạn đồng ý với những quy định này.

Chung

1. Trang web này được sản xuất bởi Danone Dumex Viet Nam, số 2 Ngô Đức Kế, Q1, TPHCM. Trong các điều khoản và điều kiện, “chúng tôi” và “chúng ta” có nghĩa là Danone Dumex Viet Nam, số 2 Ngô Đức Kế, Q1, TPHCM và được nhắc đến trong những điều khoản và điều kiện như Aptaclub (“Aptaclub”).

2. Các trang web và nội dung của nó được thiết kế để tuân thủ pháp luật và các quy định Việt Nam và đang dự định để sử dụng bởi chỉ có người sống ở Việt Nam. Aptaclub không thể hiện bất kỳ thông tin chứa trong trang web này là có liên quan hoặc thích hợp để các địa điểm khác.

3. Trang web này cung cấp cho bạn các tùy chọn xem thông tin về các loại sữa Aptamil trẻ sơ sinh. Nếu bạn chọn để xem thông tin này, bạn phải chấp nhận rằng Aptaclub được cung cấp thông tin này theo yêu cầu cá nhân của bạn cho các mục đích thông tin và giáo dục.

Là một phần của cả email Aptaclub và chiến dịch bưu điện, bạn sẽ nhận được thông tin và cung cấp từ Aptamil, liên quan đến sản phẩm của họ.

Thông tin cá nhân

4. Aptaclub yêu cầu địa chỉ email của bạn, tên, họ, địa chỉ nhà, và ngày sinh (hoặc ngày sinh của em bé), sản phẩm sử dụng là chi tiết bắt buộc khi bạn đăng ký vào “Aptaclub” dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Điều này là để đảm bảo rằng chúng tôi có thể xác định bạn là một cá nhân. Điều này cũng cho phép chúng ta chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi yêu cầu của bạn và có nghĩa là nếu bạn liên hệ với chúng tôi với các truy vấn về đăng ký của bạn hoặc thông tin đăng ký, nó làm cho nó có thể cho chúng tôi để xác định bạn trên hệ thống của chúng tôi, trả lời các truy vấn của bạn, hoặc sửa đổi thông tin của bạn cho bạn . Nếu bạn muốn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn, chúng tôi có thể sử dụng nó để theo dõi trên các dịch vụ mà bạn đã nhận qua Careline hoặc để tiến hành nghiên cứu khách hàng.

Bạn đồng ý nhận các thông tin từ các công ty Danone khác. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ trong nội bộ Tập đoàn Danone qua của công ty cho các mục đích này, để phân tích tiếp thị, và các mục đích an ninh.

Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác hơn so với những mô tả ở đây.

5. Một khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ được chỉ định địa chỉ email của bạn (mà chúng tôi sử dụng như là một ID để nhận diện) và một mật khẩu. Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ email nào mà không có sự cho phép của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng bạn giữ tên người dùng và mật khẩu của bạn ở một nơi an toàn và an toàn và rằng bạn không tiết lộ cho bất cứ ai. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Đó là trách nhiệm của bạn để ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh ngay khi bạn trở thành nhận thức của nó. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu người sử dụng để sửa đổi tên người dùng và mật khẩu nếu cần thiết vì lý do an ninh. Tên người dùng và mật khẩu mà bạn đăng nhập với những cá nhân với bạn và không được chuyển nhượng.

6. Tất cả các tài khoản phải được đăng ký với một địa chỉ email cá nhân hợp lệ mà bạn truy cập thường xuyên để email chừng mực có thể được gửi cho bạn. Tài khoản đăng ký với địa chỉ email của người khác, hoặc với các địa chỉ email tạm thời có thể đóng cửa mà không thông báo trước. Chúng tôi có thể yêu cầu người sử dụng để tái xác nhận tài khoản của họ nếu chúng tôi tin rằng họ đã được sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản nếu có người dùng được xem là sử dụng IP proxy (địa chỉ Internet Protocol) để che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản Aptaclub, hoặc nếu một phi-Anh dùng giả vờ là một người sử dụng Vương quốc Anh, hoặc phá hoại bất kỳ dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ cách nào.

Loại trừ trách nhiệm

7. Aptaclub sẽ thực hiện các dịch vụ chat trực tiếp cung cấp trên trang web của chúng tôi (“Live Chat”) với kỹ năng và chăm sóc hợp lý.

8. Aptaclub không cung cấp tư vấn y tế cụ thể về các dịch vụ Live Chat. Đối với tất cả các tư vấn y tế cụ thể, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe của chính bạn.

9. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các dữ liệu trên các trang web là chính xác và để sửa bất kỳ lỗi hay thiếu sót trong thời gian sớm là thực tế sau khi được thông báo của họ. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm và đại diện (dù rõ ràng hay ngụ ý) về tính chính xác của bất kỳ thông tin trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ lỗi-miễn phí và không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót.

10. Theo đoạn 11, nếu chúng ta không thực hiện đúng các điều khoản, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bị như vậy, ngoại trừ đối với những thiệt hại mà chúng tôi hợp lý có thể đoán trước sẽ cho kết quả từ việc không tuân thủ các điều khoản .

11. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà là kết quả của sự thất bại của chúng tôi tuân thủ những điều khoản này bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại mà rơi vào các loại sau:

(A) Mất thu nhập
(B) Thua lỗ trong kinh doanh
(C) Mất tài khoản tiết kiệm
(D) Mất dữ liệu

Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản việc đòi lại mất mát dự phòng trước, hoặc hư hỏng tài sản vật chất của bạn.

12. Đoạn 11 không bao gồm hoặc hạn chế trong bất kỳ cách nào trách nhiệm của chúng tôi đối với:

(A) Chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi
(B) Gian lận hoặc che giấu gian lận
(C) Các khoản lỗ mà nó bị cấm bởi phần 7 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 1987 đến giới hạn trách nhiệm
(D) Bất kỳ vấn đề nào khác mà nó sẽ là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp để chúng ta loại trừ hay cố gắng loại trừ trách nhiệm của chúng tôi

13. Lưu như nếu không đặt ra ở đây, trong trường hợp không có trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (hoặc các chi nhánh của chúng tôi, các đại lý, nhân viên hoặc nhà thầu phụ) cho bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện vượt quá £ 1,000.

Truy cập vào các trang web và nội dung

14. Chúng tôi sẽ cố gắng để cho phép truy cập và liên tục cho các trang web, nhưng truy cập vào các trang web có thể bị đình chỉ, giới hạn hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào.

15. Do bản chất của truyền dữ liệu điện tử trên mạng Internet và số lượng người sử dụng bởi người mà dữ liệu được gửi vào các trang web bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chúng tôi có thể có đối với bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại phát sinh từ không có khả năng truy cập vào các trang web, hoặc từ bất kỳ sử dụng các trang web, hoặc dựa trên các dữ liệu được truyền bằng cách sử dụng trang web, được loại trừ đến mức tối đa cho phép của pháp luật. Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, những mất mát, tổn thất về lợi nhuận, dữ liệu, doanh thu, cơ hội kinh doanh, tiết kiệm dự, uy tín hoặc danh tiếng cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hay truy cập Trang web, tiết kiệm mà trách nhiệm đó không thể được loại trừ bởi pháp luật.

16. Chúng tôi không đưa ra bất cứ bảo hành rằng trang web là miễn phí từ virus hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể có một tác dụng có hại trên công nghệ nào.

Sở hữu trí tuệ

17. Các tác giả trong các tài liệu chứa trên trang Web này, cùng với các trang thiết kế, văn bản và đồ họa, nên việc lựa chọn và sắp xếp thuộc về Aptaclub. Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Người dùng có thể tải các tài liệu cho cá nhân, phi thương mại của mình, cung cấp bản quyền và quyền sở hữu khác được giữ nguyên vẹn. Việc sao chép, phân phối lại, tái gửi bài, bản, thích ứng hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại bị cấm mà không có sự cho phép bằng văn bản trước khi từ Aptaclub. Bạn phải giữ lại quyền sở hữu của tất cả các bản quyền của dữ liệu bạn gửi đến trang web này.

18. Các nhãn hiệu, biểu tượng, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “các Thương hiệu”) được hiển thị trên các trang web đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Aptaclub. Không có nội dung trong trang web này nên được hiểu là cho phép, khai, ngăn cấm hay không, hay bất cứ hình trong và đối với nhãn hiệu hàng hoá mà không có sự cho phép bằng văn bản của Aptaclub. Việc bạn sử dụng nhãn hiệu hàng hoá và nội dung của các trang web, ngoại trừ theo quy định tại các điều khoản và điều kiện, đều bị nghiêm cấm. Bạn nên biết rằng Aptaclub sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ trong trang web và nội dung của nó đến mức tối đa của pháp luật, bao gồm cả tìm kiếm biện pháp trừng phạt hình sự.

Dữ liệu được gửi bởi những người khác

19. Nếu bạn gửi dữ liệu để hiển thị trên các trang web, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các dữ liệu chính xác, đầy đủ và up-to-date, và cập nhật dữ liệu khi cần thiết.

20. Nếu bạn gửi dữ liệu để hiển thị trên các trang web, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng không có dữ liệu được tải lên hoặc trình đó là không đúng sự thật, nói xấu, khiêu dâm, lạm dụng, hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc quyền của các bên thứ ba.

21. Bạn đảm bảo rằng bạn đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các dữ liệu bạn tải lên hay nộp cho trang web là miễn phí từ virus và bất cứ điều gì khác mà có thể có một nhiễm bẩn hoặc phá huỷ các công bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ công nghệ nào khác.

22. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi bất kỳ khiếu nại hoặc mất mát (bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế) phải chịu đựng của chúng ta phát sinh do bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện.

23. Trong khi chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các nội dung là chính xác, các nội dung được trình bày trong trang web này được cung cấp với sự hiểu biết rằng Aptaclub không được tham gia vào render y tế, tư vấn, pháp lý, hoặc các dịch vụ chuyên môn khác hoặc tư vấn. Các nội dung có sẵn cho các thông tin và như một công cụ giáo dục; nó không nhằm mục đích tư vấn y tế và y tế và không có ý định thay thế cho tư vấn chuyên môn liên quan đến một điều kiện cụ thể hoặc câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một điều kiện y tế hoặc các vấn đề pháp lý. Luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế có trình độ khác liên quan đến bất kỳ điều kiện y tế trước khi bắt đầu bất kỳ điều trị mới hoặc trước khi tiến hành trên cơ sở của bất kỳ nội dung. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho bất kỳ mục đích nào về nội dung hoặc việc bạn sử dụng các nội dung sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các nội dung là vi rút miễn phí. Đến mức tối đa cho phép của pháp luật, chúng tôi tuyên bố rõ ràng trách nhiệm của chúng tôi cho bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót trong nội dung và không bao gồm tất cả các tổn thất hoặc thiệt hại bạn có thể phải chịu như là kết quả của việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn trên các Content.

Bảo vệ dữ liệu

24. Thông tin cá nhân tự nguyện gửi cho Aptaclub qua các trang web, chẳng hạn như đăng ký tương tác có thể được sử dụng bởi Aptaclub. Aptaclub sẽ không bán dữ liệu này hoặc làm cho nó có sẵn cho các bên thứ ba. Nó cũng có thể được sử dụng trong nội các Anh để đánh giá chức năng của trang web của chúng tôi và trên toàn Tập đoàn Danone để phục vụ các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ mà yêu cầu thông tin cá nhân nào đó, chúng ta sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các dịch vụ đó (ví dụ, gửi cho bạn một hướng dẫn, hoặc đăng ký bạn cho các dịch vụ khác). Bằng cách cung cấp thông tin như vậy, bạn tuyệt đối không bằng lòng Aptaclub sử dụng thông tin cá nhân trong các cách sau. Tuy nhiên, bạn có thể cho chúng tôi biết không phải để đối phó với các thông tin cá nhân của bạn theo những cách này trong tương lai bằng cách gửi một email cho chúng tôi tại careline@aptaclub.com.vn

Nếu bạn đăng ký một dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng nên đọc các điều khoản và điều kiện liên quan đến những dịch vụ như thông báo cho bạn khi bạn đăng ký.

25. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

26. Aptaclub khuyên rằng bạn không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc ai khác (ví dụ như số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ email, hoặc bất kỳ thông tin chi tiết khác mà sẽ cho phép bạn được cá nhân được xác định). Aptaclub không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động tiếp theo hoặc các sự kiện phát sinh từ các thông tin cá nhân như được tự nguyện tiết lộ của bạn.

27. Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Aptaclub không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web khác hoặc để trên sẽ xem xét lại các trang web khác. Việc đưa vào bất kỳ liên kết đến trang web đó không bao hàm sự chứng thực bởi Aptaclub. Bạn liên kết đến bất kỳ trang web khác là nguy cơ của riêng bạn. Hyper-liên kết đến trang web này, trong bất kỳ cách nào, không được phép nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Aptaclub.

Aptaclub không đại diện hoặc bảo đảm rằng điều này, hoặc bất kỳ trang web mà chúng ta được liên kết, sẽ có thể truy cập hoặc có sẵn trên một cách kịp thời, hoặc truy cập vào cùng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi.

Aptaclub bảo lưu quyền thay đổi hoặc xóa các tài liệu từ các trang web bất cứ lúc nào.

Aptaclub có thể, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, sửa đổi các điều khoản và điều kiện bằng cách cập nhật này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy và cần, do đó, định kỳ thăm trang này để xem xét các điều khoản và điều kiện hiện hành sau đó.

28. Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookies”, đó là tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích như thế nào Người dùng sử dụng các trang web. Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng của bạn của trang (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và được lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng các trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động website để điều hành trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi cần phải như vậy theo luật pháp, hoặc các bên thứ ba xử lý các thông tin thay cho của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không có khả năng để sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý các dữ liệu về bạn bởi Google theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

29. Aptaclub may terminate your access to the Site. All disclaimers, indemnities and exclusions in these terms and conditions shall survive termination of the agreement between us for any reason.

30. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản và điều kiện được tổ chức là trái pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt đứt và tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với luật pháp Anh. Bất kỳ tranh chấp phải chịu thẩm quyền độc quyền của các tòa án Anh, mà cả hai bên nộp.

ĐIỀU KHOẢN CHO CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA TRANG WEB

Live Chat

31. Tại thời điểm bạn ‘chat’ bạn có thể yêu cầu một bản sao của cuộc đối thoại bằng cách nhấn vào biểu tượng máy in hoặc phong bì ở trên cùng của cửa sổ chat.

Cả Aptaclub cũng không có các chi nhánh phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, gián tiếp, hoặc trừng phạt phát sinh ra các lời khuyên đưa ra trong một cuộc trò chuyện Live Chat. Đối với tất cả các tư vấn y tế cụ thể, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe của chính bạn.

32. Tất cả các cuộc trò chuyện Live Chat được hoàn thành trong một truyền an toàn và bảo mật giữa các “gọi” và Aptaclub trừ khi được sự cho phép được đưa ra bởi “người gọi”. Tuy nhiên, nếu có rủi ro của người bị hại hoặc hoạt động bất hợp pháp khác, chúng ta có thể phải vượt qua một số chi tiết lên các nhà chức trách.

33. Khi bạn đang sử dụng Live Chat, không chuyển bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm hay nhơ bẩn vật liệu hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi được coi là tội phạm hay vi phạm pháp luật.

 

Luật Pháp

34. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với luật pháp Anh.

35. Bất kỳ tranh chấp phải chịu thẩm quyền độc quyền của các tòa án Anh, mà cả hai bên nộp.

36. Aptaclub có thể cập nhật các điều khoản và điều kiện vào bất cứ lúc nào, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn đang giữ cập nhật mới nhất.

37. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản và điều kiện được tổ chức là trái pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt đứt và tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều gì nếu các điều khoản và điều kiện thay đổi?

39. NUTRICIA hạn có thể, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, sửa đổi các điều khoản và điều kiện bằng cách cập nhật trang này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy và cần, do đó, định kỳ xem lại trang này để xem xét các điều khoản và điều kiện hiện hành sau đó.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ